PÄIVITÄ 25. TUNTI VUOROKAUTEESI

Katri Savolainen – ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, parilyhytterapeutti, kertaterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja

Koulutukseltani olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sosiaalipsykologi, valtiotieteiden maisteri, sosionomi ja neuropsykiatrinen valmentaja (ADHD/ADD, autismikirjo, Tourette, oppimisen erityisvaikeudet). 

Olen Valviran laillistama sosiaalihuollon ammattihenkilö (julkiterhikki.valvira.fi) sekä suorittanut psykoterapeuttiset valmiudet -opinnot. Olen kouluttautunut hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmien käyttöön sekä käynyt lukuisia erilaisia koulutuksia, kuten kriisi-interventiokoulutuksen. Olen erikoistunut toiminnallisiin riippuvuuksiin, kuten raha- ja digipeliriippuvuuksiin.

Olen aina ollut erittäin kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä, elämäntarinoista sekä siitä, mitkä seikat ovat johtaneet nykyiseen elämäntilanteeseen. Juuri kiinnostus ihmisten käyttäytymiseen ajoi lukemaan sosiaalipsykologiksi. Minulle merkityksellistä on ihmisten aito kohtaaminen ja heidän kuulluksi tulemisensa.

Terapeuttina minua on kuvailtu empaattiseksi mutta jämäkäksi sekä helposti lähestyttäväksi. Työotettani on kuvailtu lempeäksi ja kokonaisvaltaiseksi. Olen aidosti kiinnostunut asiakkaistani, ja heittäydyn rakastamaani työhön koko sydämelläni.

Minulle on tärkeää, että sinulla on luonani turvallinen ja hyväksytty olo. Keskustelumme ovat aina täysin luottamuksellisia, ja olen vaitiolovelvollinen. Terapiassa ei ole asioita, joista ei voi puhua. Lyhytterapeutilla käyntiäsi ei kirjata Kanta-järjestelmään, eikä mihinkään sähköisiin järjestelmiin.

Elämäntehtäväni on saada sinut voimaan paremmin. Minulle tärkeintä on auttaa sinua palauttamaan yhteys hyvinvoivaan, todelliseen omaan itseesi sekä auttaa kirkastamaan niitä arvoja, jotka ovat sinulle tärkeitä.

”Asiakkaan ongelmat ovat aina ratkaistavissa.”

Koulutus ja erityisosaaminen

– ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Lyhytterapiainstituutti*
– sosiaalipsykologi, valtiotieteiden maisteri (VTM), Helsingin yliopisto
– psykoterapeuttiset valmiudet -opinnot
– kertaterapiakoulutus (Single Session Therapy), Lyhytterapiainstituutti
– sosionomi, Valviran laillistama sosiaalihuollon ammattihenkilö, julkiterhikki.valvira.fi
– ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret, aikuiset ja perheet (ADHD/ADD, autismikirjon häiriöt, Tourette, oppimisen erityisvaikeudet), Leena Mannström-Mäkelä / Lapin kesäyliopisto
– hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), Arto Pietikäinen -koulutus, useita koulutuksiat
– 
Salli Saaren kriisi-interventiokoulutus, Suomen Psykologinen Instituutti
– Mind Body Bridging (MBB) -terapiamenetelmäkoulutus, perustaso, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Suomen MBB-yhdistys
– Lyhytterapeuttiyhdistys ry:n varapuheenjohtaja 2024.

Olen hankkinut erityisosaamista raha- ja digipeliriippuvaisten sekä heidän läheistensä auttamisesta ja ammattilaisten ohjaamisesta työskennellessäni Peliklinikalla Helsingissä. peliklinikka.fi, peluuri.fi

Olen saanut olla mukana Auntie Solutions Oy:n palveluvalikoiman kehittämisessä. Auntie tarjoaa organisaatioiden työntekijöille psykologista keskustelutukea. auntie.fi

Sosiaali- ja terveyskentän rakenteen tuntemus antaa eväät myös sote-uudistuksen keskellä tarjota asiakkaille ammattitaitoista palveluohjausta.

*Lyhytterapiainstituutti on kansainvälisen laadunvalvontayhdistyksen, International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes (IASTI) perustajajäsen ja kansainvälisesti arvostettu ratkaisukeskeisen terapian ja valmennuksen koulutusyhteisö.

”Ihmiset tietävät, miten he voivat ratkaista ongelmansa. He eivät vain vielä tiedä tietävänsä.”